Kingdom Animalia (Animals) ➔ Phylum Chordata (Chordates) ➔ Class Aves (Birds) ➔ Order Bucerotiformes (Hoopoe, woodhoopoes, hornbills) ➔ Family Upupidae (Hoopoe)

 Upupa epops Linnaeus, 1758

Wiedehopf  Hoopoe