Melolonthidae

Mai-, Junikäfer May beetles

 Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) Gerippter Brachkäfer, Junikäfer Summer Chafer, European June Beetle
 • Amphimallon solstitiale 6920
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2014-06-19 09:51:43
  Bildnummer: 6920
 • Amphimallon solstitiale 6921
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2014-06-19 09:52:01
  Bildnummer: 6921
 • Amphimallon solstitiale 4771
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Hutholz; 2011-07-24 10:24:28
  Bildnummer: 4771
 • Amphimallon solstitiale 4770
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2018-06-12 21:55:11
  Bildnummer: 4770
 • Amphimallon solstitiale 4772
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2018-06-12 21:54:30
  Bildnummer: 4772
 • Amphimallon solstitiale 8280
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2018-06-07 09:10:55
  Bildnummer: 8280
 • Amphimallon solstitiale 8310
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2018-06-12 22:02:58
  Bildnummer: 8310
 • Amphimallon solstitiale 8311
  Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  Gerippter Brachkäfer, Junikäfer  Summer Chafer, European June Beetle 
  Amphimallon solstitiale
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2018-06-12 22:04:07
  Bildnummer: 8311

 Pachydema sp. Laporte de Castelnau, 1832  
 • Pachydema sp., Totfund 2811
  Pachydema sp. Laporte de Castelnau, 1832     
  Pachydema sp., Totfund; conf. Manfred Egger
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2008-02-09 15:00:15
  Bildnummer: 2811
 • Pachydema sp. 3847
  Pachydema sp. Laporte de Castelnau, 1832     
  Pachydema sp.
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2009-03-20 10:27:04
  Bildnummer: 3847
 • Pachydema sp. 3848
  Pachydema sp. Laporte de Castelnau, 1832     
  Pachydema sp.
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2009-03-20 10:28:35
  Bildnummer: 3848

 Serica brunnea (Linnaeus, 1758) Rotbrauner Laubkäfer Brown Chafer
 • Serica brunnea 6221
  Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  Rotbrauner Laubkäfer  Brown Chafer 
  Serica brunnea
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2013-07-23 23:57:25
  Bildnummer: 6221
 • Serica brunnea 6222
  Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  Rotbrauner Laubkäfer  Brown Chafer 
  Serica brunnea
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2013-07-23 23:58:02
  Bildnummer: 6222
 • Serica brunnea 4726
  Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  Rotbrauner Laubkäfer  Brown Chafer 
  Serica brunnea
  DE, Chemnitz, Markersdorf; 2013-07-24 10:09:06
  Bildnummer: 4726
 • Serica brunnea 7955
  Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  Rotbrauner Laubkäfer  Brown Chafer 
  Serica brunnea; conf. Klaas Reißmann
  DE, Chemnitz, Stadtpark; 2017-08-06 13:37:09
  Bildnummer: 7955
 • Serica brunnea 7956
  Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  Rotbrauner Laubkäfer  Brown Chafer 
  Serica brunnea; conf. Klaas Reißmann
  DE, Chemnitz, Stadtpark; 2017-08-06 13:37:26
  Bildnummer: 7956