Bucculatricidae

Zwergwickler

 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)  Alder Bent-wing
 • Bucculatrix cf. cidarella (Alnus) 5718
  Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)    Alder Bent-wing 
  Bucculatrix cf. cidarella (Alnus)
  DE, Chemnitz, Hutholz; 2012-09-18 10:02:25
  Image number: 5718
 • Bucculatrix cf. cidarella (Alnus) 5719
  Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)    Alder Bent-wing 
  Bucculatrix cf. cidarella (Alnus)
  DE, Chemnitz, Hutholz; 2012-09-18 10:00:13
  Image number: 5719
 • Bucculatrix cf. cidarella (Alnus) 5753
  Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)    Alder Bent-wing 
  Bucculatrix cf. cidarella (Alnus)
  DE, Chemnitz, Hutholz; 2012-09-27 10:34:26
  Image number: 5753

 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)  Buckthorn Bent-wing
 • Bucculatrix cf. frangutella (Frangula alnus), caterpillar 5698
  Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)    Buckthorn Bent-wing 
  Bucculatrix cf. frangutella (Frangula alnus), caterpillar
  DE, Chemnitz, Zeisigwald; 2012-09-10 09:19:41
  Image number: 5698
 • Bucculatrix cf. frangutella (Frangula alnus) 5720
  Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)    Buckthorn Bent-wing 
  Bucculatrix cf. frangutella (Frangula alnus)
  DE, Chemnitz, Zeisigwald; 2012-09-10 09:18:38
  Image number: 5720