Phylum Arthropoda (Arthropods) ➔ Subphylum Hexapoda (Hexapods) ➔ Class Insecta (Insects) ➔ Order Hemiptera (Hemipterans) ➔ Family Rhyparochromidae (Dirt-colored seed bugs)

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)

Tappert

 • Beosus maritimus 9021
  Beosus maritimus (Scopoli, 1763)  Tappert   
  Beosus maritimus
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2019-10-23 09:36:38
  Image number: 9021

  ES, Fuerteventura, Costa Calma
  2019-10-23 09:36:38

 • Beosus maritimus 9022
  Beosus maritimus (Scopoli, 1763)  Tappert   
  Beosus maritimus
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2019-10-23 09:36:09
  Image number: 9022

  ES, Fuerteventura, Costa Calma
  2019-10-23 09:36:09

 • Beosus maritimus 9023
  Beosus maritimus (Scopoli, 1763)  Tappert   
  Beosus maritimus, det. Johann Brandner
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2019-10-23 09:34:10
  Image number: 9023

  ES, Fuerteventura, Costa Calma
  2019-10-23 09:34:10
  det. Johann Brandner
 • Beosus maritimus 9024
  Beosus maritimus (Scopoli, 1763)  Tappert   
  Beosus maritimus
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2019-10-23 09:34:02
  Image number: 9024

  ES, Fuerteventura, Costa Calma
  2019-10-23 09:34:02

 • Beosus maritimus 9025
  Beosus maritimus (Scopoli, 1763)  Tappert   
  Beosus maritimus
  ES, Fuerteventura, Costa Calma; 2019-10-27 09:54:52
  Image number: 9025

  ES, Fuerteventura, Costa Calma
  2019-10-27 09:54:52


Classification:
Beosus maritimus belongs to the subfamily Rhyparochrominae, tribe Rhyparochromini.

References, further reading, links:
 1. de Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6.2 Web Service available online at https://fauna-eu.org/
 2. Hoffmann, Hans-Jürgen: Die Namen der Wanzen – lateinisch und deutsch, sowie deren Betonung, Heteropteron Heft 34 / 2011, 17-33.